Vitajte na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava

OZNAMY OZNAMY 05.05.2013

Študujte lacnejšie a v medzinárodnom prostredí. Zaplatíte menej, ale získate viac!

Zabudli ste heslo?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Vynulovať heslo

 

 

 

 

 

 

 

 

Return to login form 

v tomto prehľade nie sú správy.

Prečo školu Goethe Uni?

Mnohých zaujímalo prečo sme si zvolili práve meno Johanna Wolfganga von Goethe do názvu školy. Ako predstavitelia slovenskej akademickej obce dovoľte, aby sme v tejto súvislosti pripomenuli, že motívom  sú nielen dejiny, ale aj súčasnosť. Z historického hľadiska má názov tejto vysokej školy nadviazať na takmer 800-ročné tradície spolunažívania Slovákov s Nemcami a nemeckou menšinou, ktoré takmer zničil nacistický režim počas II. svetovej vojny. Neboli to len remeslá, právny systém (Saské zrkadlo) a kultúra, ktoré priťahovali slovenských vzdelancov najmä v období osvietenstva do Nemecka. Boli to Kollár, Štúr, Hroboň, Hostinský či Krčméry, ktorí siahali po Goetheho tvorbe a šli dokonca za ním do Weimaru, aby tomuto géniovi nemeckej literatúry priblížili slovanský svet. Celé pokolenie slovenských obrodencov zažilo prvú konfrontáciu s Goetheho dielami počas svojich štúdií na univerzitách v Jene a v Halle.

Súčasťou dnešnej cesty Slovenska do Európy po páde komunizmu bola aj jednoznačná podpora zjednotenia Nemecka a hľadania ciest a návratov k spolupráci v novej zjednotenej Európe. A kde inde sa o tejto ceste dá najlepšie hovoriť, pracovať na nej a vzdelávať sa v jej záujme, ako na škole. Vysoká škola Goethe Uni Bratislava je príspevkom – pokusom, ako dať novej generácii na Slovensku, v Rakúsku, Poľsku v Čechách i Maďarsku – teda v strednej Európe,  šancu poznať ducha nového „goethehovského Nemecka“ a naopak, - tomuto Nemecku priblížiť nové Slovensko, strednú Európu a jej mladú generáciu, cez vzdelanie aj prostredníctvom nemeckého jazyka. Vysoká škola Goethe Uni Bratislava je ale otvorená študentom nielen zo strednej Európy, ale i z ďalších kútov sveta.   

Nájdete nás tu:

Hľadať v správach

Uveďte hľadané slovo.

Staňte sa našimi priateľmi/Alumni

Aj keď sme len vznikli a začíname, privítame všetkých ktorí nám fandia a podporujú. Začiatky nebývajú ľahké a preto vítame každý hlas a euro ktoré urýchlia náš projekt vzdelávania. Je jedinečný, má budúcnosť a dáva mladej generácii novú šancu presvedčiť svet o kvalite vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Chceme aby Vysoká škola Goethe Uni Bratislava mohla už od svojho začiatku vstupovať s vlastnými výskumnými projektmi a spolupracovať s inými na takýchto projektoch. Budúcnosť potrebuje nové riešenia v ktorých sa  ekonomika musí opierať o kultúru a etiku v podnikaní. A to je novou výzvou budúcim generáciám.

Sociálne médiá