Prihlásenie

Dekan fakulty medzinárodného podnikania

Univ. Prof. Peter Bendixen

Univ. Prof. Dr. Peter Bendixen

 

Email: bendixenp(at)hotmail.com
Email: dekan.fmp(at)guni.sk
Email: fmp(at)guni.sk

Študoval na Hamburskej Univerzite pre ekonomiku a politiku podnikovú ekonomiku a hospodársku geografiu. V rokoch 1966-1972 pracoval ako firemný poradca. Od r. 1972 do 1999 pôsobil ako docent a neskôr ako univerzitný profesor na Hamburskej univerzite pre ekonomiku a politiku (HWP). Je spoluautorom a docentom študijného programu „Kultúra a manažment vzdelávania“ na tejto univerzite.

V rokoch 1992-1997 bol predsedom vzdelávacieho strediska Európskej siete riadenia kultúry v Bruseli. Ako hosťujúci profesor vyučoval na fakultách kultúry a vedy na univerzitách v Budapešti, Debrecíne a Pécsi v Maďarsku, na University of Warwick - Coventry vo Veľkej Británii, Univerzite v Lüneburgu, Vysokej obchodnej škole v Lodži v Poľsku a na Medzinárodnom stredisku pre kultúru a manažment (ICCM) v Salzburgu a od r. 2009 Docent na Universität International de Catalunya, Fakulta kultúrnych vied, Magisterské štúdium „ Kultur und Management “.

Ďalšie aktivity:

1994-1997 Univerzita vo Warwicku - Stredisko štúdií kultúrnej politiky a verejnej správy
1994 - člen vydavateľskej rady International Journal of Cultural Policy
1998 - spoluzakladateľ a člen predstavenstva Rudolf- Arnheim Institut für Kunst, Musik und Kulturökonomie, Hamburg
2002 spoluautor projektu súkromnej univerzity Hohe Warte – Privatuniversität für Wirtschaft und Ethik a iné.
2003 Senior Fellow des Collegium Pontes v Görlitzi.

Monografie v posledných rokoch:

  • Einführung in das Kultur- und Kunstökonomie, 3. Auflage, Wiesbaden 2011
  • Einführung in das Kultur- und Kunstmanagement, 4. Auflage, Wiesbaden 2010
  • 2011: Zivilisationswende - Technischer Fortschritt und Wohlstand unter Stress, Wiesbaden, VSVerlag
  • 2011: Die Kultur des Unternehmerischen Handelns - Unternehmensführung jenseits der Betriebswirtschaft, Wiesbaden, VS-Verlag

Dekan fakulty mediálnych a kultúrnych štúdií

Univ. Prof. Helmut Reinalter, Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií

Univ. Prof. Helmut Reinalter

Email: Helmut.Reinalter(at)uibk.ac.at
Email: dekan.fmks(at)guni.sk
Email: fmks(at)guni.sk

Profesor Helmut Reinalter začal svoju kariéru ako pomocná vedecká sila na niekdajšom Historickom inštitúte innsbruckej univerzity. Študoval dejiny a filozofiu, ktoré ukončil promóciou v roku 1971. V roku 1978 sa habilitoval v oblasti dejín novoveku, stal sa členom slobodomurárskej lóže v Innsbrucku, ktorej venoval v nasledujúcich rokoch obrovské penzum výskumu. Objavil v osobitnom nemeckom archíve v Moskve o. i. aj rozsiahly archív o jej činnosti a aktivitách v Rakúsku. Od roku 1981 pôsobí ako univerzitný profesor v Innsbrucku. Ťažiskom jeho výskumných prác a zamerania je obdobie osvietenstva v Európe, francúzska revolúcia osobitne jakobinizmus, a následné obdobie tzv. osvietenského absolutizmu - až po obdobie jozefinizmu a osvietensta od začiatku 18. storočia. Venuje sa ďalej dejinám politických a sociálnych ideológií a ideí, politickej filozofii, a problému demokracie. Napísal celý rad kníh a štúdií o slobodomurároch, demokratických hnutiach, ľavicových hegeliánoch. Prednášal v historických ústavoch a na školách celej Európy, vrátane Bratislavy, ešte pred pádom komunizmu.

Od roku 2005 je prof. Helmut Reinalter vedúcim innsbruckého Fóra na podporu vedeckého projektu o svetovom étose. V tejto funkcii úzko spolupracuje aj so známymi nemeckými teológmi Hansom Küngom a Karolom Rahnerom.

Profesor Helmut Reinalter je zakladateľom súkromného Inštitútu dejín ideí - ideológií, ďalej členom Rímskeho klubu - Club of Rome a mnohých ďalších medzinárodných vedeckých spoločností.

Dekan fakulty cestovného ruchu

Univ. Prof. Friedrich Schneider, Fakulta cestovného ruchu

Univ. Prof. Friedrich Schneider

Johannes Kepler Universität Linz

http://www.econ.jku.at/schneider

Email: friedrich.schneider(at)jku.at

Email: dekan.fcr(at)guni.sk

Email: fcr(at)guni.sk

1970-1973 Štúdium na Národohospodárskej fakulte, Univerzita Konstanz

1976-1983 Vyučuje na univerzitách v Zürichu, Stockholme a Carnegie - Melon University v Pittsburgu USA. Habilitácia na Fakulte štátu a práva Zürišskej univerzity.

1984 Hosťujúci profesor na univerzite v Aarhause, Dánsko

1985 Fakulta hospodárskych a sociálnych vied, Linec; profesor pre hospodársku politiku a finančníctvo

1987 Hosťujúci profesor na La Trobe University, Melbourn/Austrália

1994-1995 Hosťujúci profesor na Sárskej univerzite, Fakulta hospodárskych vied

Od r. 1986 riadny profesor pre národné hospodárstvo, hospodársku politiku a finančné vedy na Keplerovej univerzite v Linci.

1990-1996 Dekan Fakulty sociálnych a hospodárskych vied na Keplerovej univerzite v Linzi

1996-2007 Prorektor Keplerovej univerzity, Linz

1998 - Medzinárodný menový fond / Washington D.C.

1997-1999 Prezident rakúskej spoločnosti pre národnú ekonomiku

2001 - Profesúra na Univerzite v Bochume

2003 Čestný doktorát na Katolíckej univerzite Ricardo Palma Lima, Peru

2003 Čestný doktorát na Univerzite v Stuttgarte, Nemecko