Prihlásenie

Prístup do AIS2 dočasne riadi študijné oddelenie školy.

Otvorenie systému pre študujúcich a pedagógov pripravujeme v októbri 2013

Vstup do AIS2