Prihlásenie

Kontakty

Adresa:
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Goethe Uni, a.s.
Radlinského 9
P.O. Box 813 45
813 45 Bratislava

 

www.guni.sk


tel.: +421-(0)2/5263 7850
E-mail: info@guni.sk


Poverený rektor
Prof. Dr.h.c. Ing. Juraj Stern, PhD.
juraj.stern@guni.sk
rektor@guni.sk

 

Rektorát
Radlinského 9
P.O. Box 813 45
813 45 Bratislava

 

Sekretariát rektora
Elfrida Spitzerová,
elfrida.spitzerova@guni.sk


JUDr. Michal Berko,
Sekretár

mberko(at)goetheuni.eu
michal.berko@guni.sk

 

Vedúci oddelenia pre legislatívu a personalistiku
Mgr. Štefan Koscura,
stefan.koscura@guni.sk


Vedúca študijného oddelenia
Mgr. Žofia Miklovičová,
zofia.miklovicova@guni.sk


Vedúci oddelenia pre ekonomiku a IT
PhDr. Peter Slivka,
peter.slivka@guni.sk