Prihlásenie

Členovia senátu

Judr. Juraj Hocman, PhD. (predseda)
Mgr. Jana Pavlikova (tajomníčka)
Prof. Dr. Raphael Breidenbach
Prof. Helmut Pernsteiner
Doc. Peter Stoličný, ArtD.
Judr. Ing. Peter Ošváth
PhDr. Peter Slivka
Mgr. Štefan Koscura
Mgr. Žofia Miklovičová
Bc. Miroslava Prigancová
Zuzana Masaryková
Oliver Liesener
Bc. Helena Vatrtová
Bc. Ján  Husák