Prihlásenie
05.05.2013 09:31

Ak uhradíte včas, získate zľavu!

Kategória OZNAMY OZNAMY
Autor: Michael Berko

Študujte lacnejšie a v medzinárodnom prostredí. Zaplatíte menej, ale získate viac!

Poplatok za bakalárske štúdium: 1 100,- EUR/semester. V prípade, že prihlásený študent uhradí školné za zimný semester do 31.08.2013 a za letný semester do 31.01.2014 získa zľavu 20% z výšky školného, t. j. za semester zaplatí 880 €.

 

Poplatok za magisterské štúdium: 1 300,- EUR/semester. Tá istá podmienka pre zľavu z výšky školného platí aj pre magisterské štúdium. Po jej splnení sa poplatok za semester zníži na sumu 1040 €.

 

 

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o prijatí na Vysokú školu Goethe Uni Bratislava. O zľavách poplatkov rozhoduje Správna rada školy.