Prihlásenie

Vedeli ste, že Bratislava ...

... sa do roku 1919 nazývala Prešporok?

... má 550 000 obyvateľov, ale v bežný pracovný deň sa tu nachádza až 650 000 ľudí?

... je sídlom niekoľkých medzinárodných inštitúcií: Rozvojový fond OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov (United Nations Development Programme for Europe,  UNDP Europe), Medzinárodného vyšehradského fondu (International Visegrad Fund), Európska rada Svetovej poštovej únie (UPU)?

 

... bola pred druhou svetovou vojnou trojjazyčná? Hovorilo sa tu nemeckým, maďarským a slovenským jazykom.

 

... bola korunovačným mestom? V rokoch 1563 – 1830 bolo v Dóme svätého Martina korunovaných 19 uhorských kráľov a kráľovien.

 

... má jeden z najväčších zavesených mostov – Most SNP – na svete? V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.

 

... je sídlom prezidenta, parlamentu, vlády, ministerstiev a pôsobí tu niekoľko univerzít, vysokých škôl, divadiel, múzeí a iných kultúrnych ustanovizní akou je napríklad svetoznáma Slovenská filharmónia?

 

... je dočasným domovom takmer 75 000 študentom? V najväčšom internátnom komplexe v Mlynskej doline žije a študuje až 1/3 z nich?

 

... je sídlom slovenskej pobočky VW, ktorý produkuje luxusne značky áut Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, up! ? Slovensko je celosvetovo najväčším producentom osobných áut na počet obyvateľov. V roku 2012 vyprodukovali tri automobilky – VW v Bratislave, Peugeot v Trnave a Kia v Žiline viac ako 900 tisíc áut.