Zabudli ste heslo?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Vynulovať heslo

 

 

 

 

 

 

 

 

Return to login form 

Organizačná štruktúra

Správna rada

REKTOR

Akademici

Vedecká rada

Akademický senát

Prorektori

  • Pre vedu a výskum/ riadi prísl. oddelenie
  • Pre štúdium/ riadi prísl. oddelenie
  • Pre medzinárodné vzťahy/ riadi prísl. oddelenie

Fakulty

Dekani fakúlt

  • Prodekan pre štúdium
  • Prodekan

Vedúci katedier

Pedagógovia

Externí akademici

Čestní profesori a vedeckí
spolupracovníc

 

 

 

 

 

 

 


Správna rada

REKTOR

Administratíva

Rektorát

Kvestor

1. Odd. ľudských zdrojov a miezd

2. Ekonomické oddelenie

  • Rozpočet a učtáreň
  • Správa a obstarávanie majetku

3. Oddelenie registratúry/
    podateľňa, archív

4. Oddelenie styku
    s verejnosťou/ PR

5. Správa a rozvoj IT školy

6. Edičná a vydavateľská
     činnosť školy

Sekretariát rektora/ Kancelária rektora

Sekretariáty fakúlt

  • Tajomník/čka fakulty
  • Sekretár/ka katedry

Kancelária Akademického senátu

  • Tajomník/čka AS

Knižnica

Ďalšie súčasti vysokej školy:

Inštitúty, Ústavy, Laboratóriá

.